Imatrikulace I. ročníku

Dne 20. září 2014 se na lékařské fakultě Masarykovy univerzity konalo slavnostní zahájení dvouletého studia tradiční čínské medicíny pořádaného Brněnským institutem TČM. Studenti prvního ročníku se dostavili v hojném počtu a těší nás jejich zájem o čínskou medicínu. Bylo naší ctí uvítat mezi námi i zástupkyni velvyslanectví ČLR v Praze, paní Tang Yun – vedoucí vzdělávácí kanceláře ambasády. Z profesorského sboru našeho institutu byli přítomni: pan ředitel Mgr. et Mgr. Roman Šimáček, LL.M., MBA; lektor psychologie Doc. PhDr. Otto Čačka; lektor kulturních vztahů Mgr. et Mgr. Karel Ouroda Ph.D.; odborný garant postgraduálního studia fytoterapie Mgr. Jana Krameriová a odborný garant dvouletého studia TČM, lektor pro I. a II. ročník Ing. et Mgr. Petr Mokrý.

Záběry z průběhu akce: