O studiu

O studiu (víceleté studium)

V české republice vyšlo před lety jedinečné dílo nazvané Klasická čínská medicína, které je          v českém jazyce bezpochyby nejpodrobnější a nejobsáhlejší, prostě nejlepší. Spousta přednášejících se o něj dnes při výuce opírá a je to jistě dobře. Doba jde ale dál a je třeba na toto dílo navázat také dalšími informacemi o léčbě a nácvikem praktických dovedností.

Během svého řádného denního studia čínské medicíny na univerzitě v Šanghaji jsem měl možnost prostudovat spoustu odborné literatury, vyslechnout nespočet přednášek slovutných profesorů a zůčastnit se praxe v nemocnici TCM.  Pravda, vše čínském jazyce, což mě přišlo ideální, ale pro mnoho studentů čínské medicíny je to pochopitelně nereálné.

Je mi ctí, že mohu své početné zkušenosti předávat v českém jazyce nejen ve Škole tradiční čínské medicíny Brno,  ale také medikům na lékařské fakultě v Olomouci. Ve svých přednáškách se zaměřuji právě na systematičnost výuky podle osnov na čínských univerzitách. Dále potom studuji a postupně překládám další odbornou literaturu z čínštiny.

Na základě těcho premis si vás dovoluji co nejsrdečněji a upřímně pozvat ke studiu čínské medicíny ve dvouletém studiu právě u nás v Brně.