I. ročník

Studium v I. ročníku zahrnuje v zimním semestru teoretické základy TCM na které v letním semestru navazuje studium diagnostiky a orgánové syndromologie.

Teoreticke základy TCM zahrnují historickáa filozofickávychodiska, fyziologii vnitřních orgánů, systém tělesných meridiánů, patologicképrocesy vcetněpříčin a mechanizmů nemocí, principy prevence a léčby.

Diagnostika, tj. vyšetřování čtverou metodou a rozlisovaní syndromůpodle osmere osnovy, podle příčin onemocnění, podle organůa podle disfunkce oběhu qi, krve a tělních tekutin.

Program jednotlivých přednášek bývá upřesněn na těchto stránkách v rubrice Aktuality – nejbližší akce, nebo přímo během výuky.